งานสรุปบรรยาย และสาธิตเครื่องมือดับเพลิงและกู้ภัย โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานสรุปบรรยาย และสาธิตเครื่องมือดับเพลิงและกู้ภัย โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว