งานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สำเนียง แซ่สัว

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สำเนียง แซ่สัว ณ ศาลาวัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

DSC_0018 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0080