งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อใหญ่ จุฑาวรรธนา

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อใหญ่ จุฑาวรรธนา บิดานายณัฐวุฒิ จุฑาวรรธนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เขตอำเภอตาพระยา ณ วัดกุดเวียน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0047 DSC_0048