งานสวดพระอภิธรรมศพคุณย่าคำจันทร์ บรรณสาร

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และนายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางคำจันทร์ บรรณสาร คุณย่าของ นางกุลฌา บรรณสาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ วัดห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0029 DSC_0033