งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0055 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0065 DSC_0078 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0122 DSC_0126 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0152 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0163 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0193