งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคาร

ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว และบริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0197 _DSC0203 _DSC0208 _DSC0211 _DSC0219 _DSC0224 _DSC0228 _DSC0231 _DSC0233 _DSC0237 _DSC0239 _DSC0243 _DSC0245 _DSC0249 _DSC0250 _DSC0289 _DSC0290 _DSC0381 _DSC0384 _DSC0385 _DSC0386 _DSC0388 _DSC0421 _DSC0425