งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0044