งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๔๕ น. นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๕ รูป งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว และเวลา ๐๗.๕๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมปางสีดา และเวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0047 DSC_0053 DSC_0062 DSC_0069 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0104 DSC_0115 DSC_0118 DSC_0123 DSC_0127