จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยในวันที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๗

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เริ่มจัดเตรียมสถานที่ เวที ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
DSC_0053DSC_0038 DSC_0039 DSC_0044 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0054-2DSC_0005DSC_0002-2DSC_0024