เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหลังคาคุมสนามฟุตซอล ที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสายจากบ้านทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๒๒ ตำบลทุ่งมหาเจริญ ผ่านถนนทางหลวงชนบท สก ๓๐๘๗ ถึงบ้านสลักใดพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

๓. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเเวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad