ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาตราการณ์ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเนื่องจาก “อ่างเก็บน้ำห้วยทรายข้างพระตำหนักภูพานแตก” นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งเร่งด่วนให้ทีมชุดกู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือเฉพาะกิจจาก อบจ.สระแก้ว เตรียมความพร้อม เพื่อเดินทางไปให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและอพยพ ประชาชน ผู้ประสบภัย น้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมวลน้ำจำนวนมากจาก ภูพานและได้มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองสกลนครมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพราะน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่น้ำฝนจากธรรมชาติ แต่เป็นน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จึงทำให้ปริมาณระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหันอาจทำให้เป็นอันตรายได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26