ซ่อมบำรุงทางและปูพื้นผิวถนนสายซับนกแก้ว-หนองหมากฝ้าย

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง

และปูพื้นผิวถนนสายซับนกแก้ว-หนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ตามนโยบายของ

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่สัญจรไปมาในพื้นที่

 

_DSC0126 _DSC0129 _DSC0130 _DSC0133 _DSC0135 _DSC0138 _DSC0139 _DSC0144 _DSC0148 _DSC0149 _DSC0151 _DSC0153