ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะดำเนินการจนกว่าจะเเล้วเสร็จ

10912 10914 10918 10919 10920 10925 10927 10928 10933 10935