ซ่อมแซมถนนสายบ้านภูเงิน-บ้านโคกสามัคคี

วันที ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ชุดซ่อมบำรุงทาง ทำการซ่อมถนน สายบ้านภูเงิน ตำบลพระเพลิง ถึงบ้านโคกสามัคคี

ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว โดยทำการ ทำผิวยางแบบ cold mix

หลังจากที่ได้ลงหินคลุกไว้แล้ว

 

1724652771704 1724652947804 1724653007659 1724653076274 1724653182931 1724653275951 1724653346326 1724653414479 1724653451462 1724653537309 1724653636192 1724653690675 1724653722427 1724653790178 1724654034081 1724654067161