ซ่อมแซมถนนสายบ้านภูเงิน-บ้านโคกสามัคคี

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ชุดซ่อมบำรุงทาง ทำการซ่อมหลุมบ่อที่มีขนาดเล็ก โดยลงหินคลุกพร้อมทั้งทำผิวลาดยาง

ทางสายบ้านภูเงิน ตำบลพระเพลิง ถึงบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์

จังหวัดสระเเก้ว ตามนโยบายของนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่

 

1739270539665 1739270823902 1739270979666 1739271131486 1739271336604 1739271485049 1739271745160 1739272095483 1739272323799 1739272542126 1739272720637 1739272960718 1739273268889 1739273482567 1739273793664 1739274123306 1739274252617