ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองน้ำใส-บ้านหนองไทย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชุดซ่อมบำรุงทาง

ทำการซ่อมผิวทาง ถนนสายบ้านหนองน้ำใส-บ้านหนองไทย ( บริเวณหน้าวัดหนองน้ำใส)

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ตามนโยบายของนาย ทรงยศ เทียนทอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจร

ไปมาในพื้นที่

 

1802572685506 1802572802504 1802572988279 1802573008193 1802573027737 1802573129678 1802573265904 1802573349451 1802573385347 1802573400783