ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองไทย

วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ออกทำการซ่อมแซม

ถนน ตามภารกิจการถ่ายโอน สายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองไทย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร

จังหวัดสระเเก้ว โดยในช่วงระยะเวลานี้ทำการลงหินคลุกซ่อมหลุมบ่อก่อน แล้วค่อยทำผิวลาดยางอีกครั้งหนึ่ง

 

IMG_2258 IMG_2257 IMG_2256 IMG_2255 IMG_2251 IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2250 IMG_2249 IMG_2248 IMG_2247