ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองไทย

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชุดซ่อมบำรุงทาง

ทำการซ่อมหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุก ถนนสายบ้านหนองหมากฝ้ายถึงบ้านหนองไทย

ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ซึ่งได้ลงหินคลุกเสร็จเรียบร้อย

วันต่อไปจะทำการลาดผิวยาง

 

1753493603229 1753493673907 1753493808228 1753494032937 1753494273235 1753494635499 1753494683498 1753494932727 1753495065329 1753495116008