ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองไทย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชุดซ่อมบำรุงทาง

ทำการซ่อมผิวทาง หลังจากที่ได้ลงหินคลุกไว้แล้ว สายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองไทย

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

 

1771137687920 1771137913492 1771137988702 1771138131182 1771138303191 1771138447556 1771138601707 1771138817110 1771138962280 1771139191541