ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองไทย

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชุดซ่อมบำรุงทาง

ทำการซ่อมถนนโดยทำผิวลาดยางหลังจากที่ได้ลงหินคลุกไว้เเล้ว สายบ้านหนองหมากฝ้าย

ไปบ้านหนองไทย ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ต่อจากเดิม

 

1778683103527 1778683182620 1778683366227 1778683672316 1778683966625 1778688413128 1778688489236 1778688735356 1778689466866 1778689818652 1778690215591