ซ่อมแซมผิวจราจรภายในตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ลงพื้นที่

ทำการซ่อมแซมผิวจราจร ที่เป็นหลุมบ่อ ภายในตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ

จังหวัดสระเเก้ว ตามนโยบายของ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เพื่อเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่

 

1703113256742 1703113696491 1703114008856 1703114032840 1703114107964 1703114206982 1703114249220 1703114269185 1703114288748 1703114310076 1703114329318