ซ่อม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าดำเนินการซ่อม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ถนนทางหลวงถ่ายโอนสายบ้านหนองแอก – บ้านอ่างศิลา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จากแยกบ้านหนองแอก โดยวันนี้ทำการ Prime Coat และจะดำเนินการทำผิวถนนต่อไ

3093921335171(1)[1]3093921373022(1)[1]3093921402543(1)[1]3093921432080(1)[1]3093921466511(1)[1]3093921501350(1)[1]3093921524004(1)[1]3093921558942(1)[1]3093921576850(1)[1]