ซ่อม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าดำเนินการซ่อม ปรับปรุง ถนนลาดยาง ถนนทางหลวงถ่ายโอนสายบ้านหนองแอก – บ้านอ่างศิลา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จากแยกบ้านหนองแอก โดยวันนี้ทำการ Prime Coat ไว้

3103650147646(1)[1]3103650175129(1)[2]3103650202947(1)[2]3103650233014(1)[2]3103650258137(1)[2]3103650289832(1)[2]3103650322646(1)[1]3103650349823(1)[2]3103650349823(1)[1] 3103650380422(1)[2]3103650452630(1)[1]