ซ่อม ปรับปรุง ถนนลาดยาง สายบ้านหนองแอก – บ้านอ่างศิลาฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าดำเนินการซ่อม ปรับปรุง ถนนลาดยาง สายบ้านหนองแอก – บ้านอ่างศิลา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยใช้เครื่องจักรกลหนักได้ดำเนินการไปก่อนแล้วจะทำผิวลาดยางอีกครั้ง โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

3065771899683(1)[1]3065772108482(1)[1]3065772216363(1)[1]3065772263214(1)[1]3065772374152(1)[1]3065772464980(1)[1]3065772559352(1)[1]3065772769926(1)[1]3065772880933(1)[1]3065772947932(1)[1]3065773017178(1)[2]3065773071459(1)[2]3065773099030(1)[2]3065773212041(1)[2]3065773280839(1)[2]3065773311469(1)[2]