ซ่อม ปรับปรุง ถนนสายบ้านเนินผาสุกฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าดำเนินการซ่อม ปรับปรุง ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท สายบ้านเนินผาสุก สระแก้ว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ความยาวถนน ๔.๕ กิโลเมตร ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางช่วยกันดูแลรักษา สำหรับรถบรรทุกก็ขอให้มีน้ำหนักบรรทุกตามที่กฏหมายกำหนด

 

2899064952232(1)[1]2899065013968(1)[1]2899065099942(1)[1]2899065225943(1)[1]2899065305668(1)[1]2899065382516(1)[1]