ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สนับสนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ กว่า ๑,๐๐๐ หลังคาเรือน ที่ขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภค และสำหรับทำการเกษตร โดยเริ่มปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๑๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

9303 9304 9310 9311 9312 9420 9428 9429 9430 9432 9433 9434 9435 9436