ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งเจริญ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ๓๓๙๓ หมู่ ๑๔ บ้านทุ่งเจริญ ไปจนถึงหมู่ ๙ บ้านแผ่นดินเย็น ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6