ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง เข้าทำการซ่อมแซมถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านหนองหอย โดยการเปิดปากแผลถนนและลงหินคลุกบดอัด พร้อมลงพรายโค้ดเป็นขั้นตอนต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17