ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านวังยาว

วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่องปรับปรุงถนนสายบ้านเมืองไผ่ – บ้านวังยาว โดยการเปิดปากแผลถนนพร้อมลงหินคลุกบดอัด และพรายโค้ด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25