ดำเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้อง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานบดอัดเกรดถนนสายบ้านเจ็ดหลัง – บ้านหนองเต่าและบ้านนาตอ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9