ดำเนินการลอกท่อเเละรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พร้อมกำจัดขยะภายในตลาดโรงเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ได้ทำงานต่อเนื่องในส่วนล็อค จ ๘ ซึ่งมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9