ดำเนินการลอกท่อเเละรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยวันนี้ดำเนินการที่ล็อค ค ๖ และ ค ๗ ในช่วงบ่ายดำเนินการที่ล็อค ง ๖ และ ง ๗

1 2 3 4 5 6 7 8