ดำเนินการลอกท่อและรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ดำเนินการลอกท่อ และรางระบายน้ำภายในตลาดโรงเกลือ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยวันนี้ดำเนินการต่อที่แนว ค ๑ – ค ๒

1 2 3 4