ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

DSC_0003 DSC_0014 DSC_0021 DSC_0035 DSC_0039DSC_0008 DSC_0011 DSC_0023 DSC_0024