ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี ๒๕๖๐ เดินทางมาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0009 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0022 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0049 DSC_0051