ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมถวายอาลัยฯ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านสถานที่ กิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0666 dsc_0668 dsc_0669 dsc_0671 dsc_0672 dsc_0678 dsc_0681 dsc_0684 dsc_0685 dsc_0688 dsc_0689 dsc_0690 dsc_0691 dsc_0692 dsc_0695 dsc_0696 dsc_0700 dsc_0702 dsc_0705 dsc_0709