ตรวจ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจ ติดตาม ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

dsc_0252 dsc_0259 dsc_0265 dsc_0271 dsc_0275 dsc_0276 dsc_0279 dsc_0285 dsc_0286 dsc_0291 dsc_0292 dsc_0296 dsc_0298 dsc_0301 dsc_0305 dsc_0308 dsc_0313 dsc_0315 dsc_0318 dsc_0321 dsc_0325 dsc_0328 dsc_0329 dsc_0336 dsc_0339 dsc_0345 dsc_0348 dsc_0352 dsc_0353