ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

1 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15