ต้อนรับคณะนักกีฬาในการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ทั้ง ๒ ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาในการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ รอบคัดเลือกตัวเเทนระดับภาค ๑ “ดอกแก้วเกมส์” ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ ๕-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ต่างๆ ภายในจังหวัดสระเเก้ว และกล่าวต้อนรับ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว ท่านใหม่ ที่มาดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

dsc_0022 dsc_0024 dsc_0029 dsc_0033 dsc_0039 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0045 dsc_0047 dsc_0049 dsc_0060 dsc_0062 dsc_0066 dsc_0074 dsc_0076 dsc_0085