ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว และเยี่ยมชมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก

 

DSC_0070DSC_0013 DSC_0038 DSC_0050 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0067 DSC_0075 DSC_0078