ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒

วันที่ ๓๐,๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และนายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒  ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์, ปราสาทสด๊กก๊อกธม และกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ

DSC_0010 DSC_0014 DSC_0019 DSC_0025 DSC_0040 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0083 DSC_0094