ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว
DSC_0011 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0040 DSC_0046 DSC_0048