ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรของสำนักการช่าง เพื่อให้ได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสาระ ศึกษาปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสิ่งเเวดล้อม และรับฟังการบรรยายจากนายวุฒิพงศ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ และงานบรรเทาสาธารณภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว และปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0016 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0073 DSC_0079 DSC_0084 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0101 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0132 DSC_0135 S__4677658 S_4677659 S_4677660