ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมา การบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ และประเด็นต่างๆ ที่เกียวข้องกับมิติของตลาดโรงเกลือกับการค้าชายแดน ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0048