ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ