ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตามโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครนายก ปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว