ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้รุ่นที่ ๓

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำโดย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๓ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้” ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

IMG_6301 IMG_6319 IMG_6321 IMG_6326 IMG_6361 IMG_6365 IMG_6373