ต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตามโครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และหาเเนวทางแก้ไข ตลอดจนให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0036