ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบจ.สระแก้ว เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนการสร้างกำแพงรอบวัดป่าสวนวางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

DSC_0090DSC_0005-2 DSC_0067 DSC_0102 DSC_0106 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0115-2 DSC_0118-2 DSC_0125DSC_0017 DSC_0025 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0045 DSC_0051 DSC_0058-2 DSC_0059