ทำบุญตักบาตรประจำปีตลาดโรงเกลือ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีตลาดโรงเกลือ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ

โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลแด่

พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบการค้าขายชาวไทย ชาวกัมพูชาที่ประกอบการค้า

ายในตลาดต่างๆ บริเวณโรงเกลือ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0046 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0076